Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Trà Afternoon Loose

Trà Afternoon Loose

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

2.500.000 VNĐ 200.000 VNĐ

Trà Assam Mangalam

Trà Assam Mangalam

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

2.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ

Trà Giảm Cân Buổi Sáng Earl Grey

Trà Giảm Cân Buổi Sáng Earl Grey

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

700.000 VNĐ

Trà Keemun Loose

Trà Keemun Loose

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

560.000 VNĐ 350.000 VNĐ

Trà Nepal Shangri-La

Trà Nepal Shangri-La

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

1.100.000 VNĐ

Trà Nilgiri Loose

Trà Nilgiri Loose

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

259.000 VNĐ 250.000 VNĐ

Trà Spice Imperial Loose

Trà Spice Imperial Loose

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

900.000 VNĐ 750.000 VNĐ

Trà Sticky Toffee Flavour

Trà Sticky Toffee Flavour

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

90.000 VNĐ 80.000 VNĐ

Trà Afternoon Loose

Trà Afternoon Loose

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

2.500.000 VNĐ 200.000 VNĐ

Trà Assam Mangalam

Trà Assam Mangalam

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

2.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ

Trà Keemun Loose

Trà Keemun Loose

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

560.000 VNĐ 350.000 VNĐ

Trà Spice Imperial Loose

Trà Spice Imperial Loose

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

900.000 VNĐ 750.000 VNĐ

Trà Xoài Và Cam Giảm Cân

Trà Xoài Và Cam Giảm Cân

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

219.000 VNĐ 175.000 VNĐ

Mojito Thảo Dược Truyền

Mojito Thảo Dược Truyền

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

790.000 VNĐ 650.000 VNĐ

Trà Giảm Cân Buổi Sáng Earl Grey

Trà Giảm Cân Buổi Sáng Earl Grey

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

700.000 VNĐ

Trà Giảm Cân Darjeeling Happy Valley

Trà Giảm Cân Darjeeling Happy Valley

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

390.000 VNĐ

Trà Trái Cây Anh Đào

Trà Trái Cây Anh Đào

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

290.000 VNĐ

Trà Xoài Và Cam Giảm Cân

Trà Xoài Và Cam Giảm Cân

Gắn liền với quá trình hoạt độ..

219.000 VNĐ 175.000 VNĐ

Hotline 24/7: 1900 7179